تاپ ترین عکس ها همراه با بیوگرافی نجمه جودکی

تاپ ترین عکس ها همراه با بیوگرافی نجمه جودکی

مهستان » عکس های زیبا و بیوگرافی نجمه جودکی مجری , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

عکسهای خفن نجمه جودکی

عکسهای خفن نجمه جودکی

عکسهای خفن نجمه جودکی

عکسهای خفن نجمه جودکی

بیوگرافی نجمه جودکی » نجمه جودکی مجری تلویزیون متولد 21 آبان است . کار خود را از اواخر سال 87 از رادیو جوان شروع کرد و از سال 1388 با برنامه شب ایرونی از شبکه

جام جم وارد تلویزیون ش د. کارش را با اجرای قاب سفید و یار مهربان از شبکه 2، نردبان از شبکه 5 ادامه داد . در شهریور 89 با اجرای برنامه ی زنده فرصت ویژه سیمای خانواده وارد

شبکه یک شد . فرصت ویژه تا اسفند 89 به مدت هفت ماه ادامه پیدا کرد . اما در تابستان 1390 با اجرای برنامه کمی متفاوت از شبکه 1 به یکی از محبوب ترین مجریان زن تلویزیون

بدل گشت . در نظر سنجی مجریان شبکه یک به عنوان بهترین مجری شبکه یک از سوی مردم انتخاب شد و حتی نامش بالاتر از محمد رضا شهیدی فرد قرار گرفت . نجمه جودکی

برنامه سین مثل سریال (جشنواره انتخاب بهترین سریال شبکه یک در دهه 80) را به همراه محمد سلوکی در نوروز 90 اجرا کرد .

تاپ ترین عکس ها همراه با بیوگرافی نجمه جودکی