تجاوز جنسی پسری 13 ساله به یک دختر جوان

تجاوز پسری 13 ساله به یک دختر جوان

مهستان » عکس و اخبار مربوط به تجاوز بلال خان و به یک دختر انگلیسی در خیابان .

بلال خان یک مهاجر هندی متهم به تجاوز و دزدی میباشد . این نوجوان 13 ساله در خیابان و در مقابل دو تن از دوستان 10 و 11 ساله خود به دختری رهگذر حمله نموده و پس از ضرب

و شتم و تهدید قربانی به او تجاوز کرده , همراه با این کار کیف قربانی را هم برداشته و از محل متواری میشود . دختر بیچاره پس از آن به پلیس مراجعه کرده و مراجرا را بازگو میکند با

پیگیری پلیس و تماس بلال خان با تلفن همراهی که از آن دختر ربوده بود شناسایی و دستگیر میشود . بعد از این کار در نهایت او محکوم به 3 سال حبس و شرکت در کلاسهای کنترل

خشم شده است و اکنون از کار خود احساس پشیمانی میکند. این در حالی است که یک فرد بالغ در صورتی که چنین جرمی در انگیس مرتکب شود به 8 سال زندان محکوم میشود .

تجاوز جنسی پسری 13 ساله به یک دختر جوان