ضرب المثل و ریشه حرف مفت زدن

ضرب المثل و ریشه حرف مفت زدن

مهستان : حکایت ورود واژه حرف مفت زدن , به زبان فارسی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

زمانی که ناصر الدین شاه قاجار برای اولین بار دستگاه تلگراف را به ایران آورد و در تهران نخستین تلگراف خانه افتتاح شد مردم میل چندانی به استفاده از این دستگاه نداشتند برای

همین، سلطان صاحب قران اجازه داد که مردم چند روزی پیام های خود را رایگان به شهرهای دیگر بفرستند . وزیر دربار هم استدلال کرده بود که ایرانی ها یک ضرب المثل دارند که

می گوید «مفت باشد کوفت باشد.» یعنی هر چه که مفت باشد مردم از آن استقبال می کنند . همین طور هم شد و مردم کم کم ولی با ترس از تلگراف خانه برای فرستادن پیام

هایشان استفاده میکردند . دولت وقت، چند روزی را به این منوال گذراند و وقتی که تلگراف خانه جا افتاد و دیگر کسی تلگراف خانه را با شعبده و جادو مرتبط نکرد مخبر الدوله دستور

داد بر سردر تلگراف خانه نوشتند: «از امروز حرف مفت قبول نمی شود» و این چنین شد که «حرف مفت زدن » به زبان فارسی راه پیدا کرد .

ضرب المثل و ریشه حرف مفت زدن