اس ام اس های عاشقانه جدید ( 7 )

اس ام اس های عاشقانه جدید ( 7 )

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر استبی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام، یعقوب یادم داده است – دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است

*************************

اگر احساس به خاموشی مطلق برسدباز هم عاطفه ای هست میان من و تو

*************************

درد دارد وقتی چیزی را کسر می کنی که با تمام وجودت جمع زده ای

*************************

تو را ای گل کماکان دوست دارم به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست تو را تا زنده هستم دوست دارم

*************************

تفاهم به معنای درک کردن نیست بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست

*************************

بر سر مزرعه ی سبز فلک باغبانی به مترسک می گفت:

دل تو چوبین است و ندانست که زخم زبان، دل چوب هم می شکند

*************************

مه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود میپرد از قفس و عاشق دیدار تو بود

خبرت هست که از خوبی خود بی خبری به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری

*************************

دلم شوق تو را دارد، تو غافل از دل مایی

به ما گاهی نگاهی کن، دلی دارم تماشایی

*************************

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد که دور افتاده را کم میکنند یاد

که دور افتاده حکم مرده دارد که خاک مرده را کی میبرد باد

*************************

من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم

اس ام اس های عاشقانه جدید ( 7 )