اس ام اس های عاشقانه جدید ( 5 )

اس ام اس های عاشقانه جدید ( 5 )

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت

شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد

**************************

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام

پابند تو و اسیر دامت شده ام

گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست

طوقی صفتم، جلد مرامت شده ام

**************************

دوست داشتن امروزم، دنباله ی ستاره ی چشمهایت است

که در آسمان قلبم سالها پیش جا گذاشته بودی!

**************************

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که

درب را باز نمی کنم

حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم

**************************

گفت مجنون گر همه روی زمین

هر زمان بر من کنندی آفرین

من نخواهم آفرین هیچ کس

مدح من دشنام لیلی باد و بس

**************************

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد

اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

**************************

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند

و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند

**************************

از درد و دلت فقط درد سهم من شد

و دلت سهم دیگری

**************************

ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم

از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم

**************************

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام

کاش پنجره ات باز باشد

اس ام اس های عاشقانه جدید ( 5 )