اس ام اس های عاشقانه جدید ( 4 )

اس ام اس های عاشقانه جدید ( 4 )

عشق یعنی جسم و جانم مال تو عشق یعنی پرسش از احوال تو

عشق یعنی از خودم من خسته ام عشق من ، به تو دل بسته ام

***************************

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم

این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم

***************************

دل : این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !

***************************

عزیزتر از جانم آسمان باش تا عمری برای دیدنت سر به هوا باشم

***************************

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست

***************************

نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم ، تو دلیل نشستنش باش

***************************

زلال که باشی سنگهای کف رودخانه ات را می بینند

بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت

***************************

من صبورم اما بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم بی دلیل از

همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ، میترسم

***************************

میخواهمت چنانکه شب خواب را می جویمت چنانکه لب تشنه آب را

حتی اگر نباشی می آفرینمت چنانکه التهاب بیابان سراب را

***************************

دلتنگم مثل مادری بی سواد که

دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره

اس ام اس های عاشقانه جدید ( 4 )