بروزترین اس ام اس های عاشقانه جدید ( 2 )

بروزترین اس ام اس های عاشقانه جدید ( 2 )

تک گلی هستی تا عرش میخواهم تو را

گرچه کم میبینمت، بسیار میخواهم تو را

***************************

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم

نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی

چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی

نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی

***************************

گفتی: نفرین میکنی؟ گفتم: نه، اما از خدا میخوام

هیچکس، اندازه من دوستت نداشته باشد

***************************

آنکه دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را در کف مستی نمی بایست داد

***************************

دل من یه روز به دریا زد و رفت پشت پا به رسم دنیا زد و رفت

زنده ها خیلی براش کهنه بودن خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

***************************

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر

دل بی چتر مرا مهمان کن

***************************

از وقتی که تو رفتی

آینده هیچ وقت نیامد که هیچ

گذشته هم هیچ وقت نگذشت. . .

***************************

بسترم صدف خالی یک تنهایی است

و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری

***************************

فاصله خط عابر پیاده ندارد دست مرا بگیر و از آن رد کن

قرار دیدار ما هر نیمه شب، خیالت که نمی گذارد بخوابم. . . !

***************************

تو را طلب نمیکنم نه اینکه بی نیازم … صبورم. . .

بروزترین اس ام اس های عاشقانه جدید ( 2 )