عکس های زیبا و خارق العاده از موجودی عجیب در دریا

کشف موجود عجیب در دریا ( گوسفند دریایی ),عکس موجودی عجیب در دریا,عکس خارق العاده از موجودی عجیب,موجود عجیب در دریا,موجود عجیب در مالزی,موجودات عجیب دریایی

آشنایی با گوسفند دریا؟ این موجود عجیب مانند حلزون حرکت میکند مانند گیاهان عمل فتوسنتز را انجام میدهد

فتوسنتز را تعریف کنید ؟ گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از خورشید می گیرند . هر گیاه کارخانه ی بسیار بزرگی

است که انرژی نورانی خورشید را به انرژی شیمیا یی تبدیل می کند, تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی را

که توسط گیاهان انجام می شود فتوسنتز می نامند . در فتوسنتز دی اکسید کربن و آب مصرف میشود و آنچه

حاصل می شود اکسیژن و هیدرات های کربن است . این موجود عجیب از جلبکها نیز تغذیه میکند و میتواند تا

5mm رشد نماید . می توان آن را در نزدیکی ژاپن، اندونزی و فیلیپین پیدا کرد ، از تنها حیواناتی در جهان است

که می تواند فتوسنتز انجام دهد .

کشف موجود عجیب در دریا ( گوسفند دریایی ),عکس موجودی عجیب در دریا,عکس خارق العاده از موجودی عجیب,موجود عجیب در دریا,موجود عجیب در مالزی,موجودات عجیب دریایی

کشف موجود عجیب در دریا ( گوسفند دریایی ),عکس موجودی عجیب در دریا,عکس خارق العاده از موجودی عجیب,موجود عجیب در دریا,موجود عجیب در مالزی,موجودات عجیب دریایی

کشف موجود عجیب در دریا ( گوسفند دریایی ),عکس موجودی عجیب در دریا,عکس خارق العاده از موجودی عجیب,موجود عجیب در دریا,موجود عجیب در مالزی,موجودات عجیب دریایی

کشف موجود عجیب در دریا ( گوسفند دریایی ),عکس موجودی عجیب در دریا,عکس خارق العاده از موجودی عجیب,موجود عجیب در دریا,موجود عجیب در مالزی,موجودات عجیب دریایی

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس های جالب

کشف موجود عجیب در دریا ( گوسفند دریایی )