تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

در ادامه این مطلب میتوانید عکس هایی زیبا از غروب آفتاب دریا را شماهده نمایید

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

گالری عکس غروب دریا | aks ghorob

عکس غروب دریا,aks ghorob,گالری عکس غروب دریا,تصاویر بسیار زیبا از غروب دریا,عکس منظره غروب دریا,تصاویری از غروب دریا

شعر از محمد علی بهمنی

خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید

رشته ای جنس همان رشته که بر گردن توست چه سر وقت مرا هم به سر وعده کشید

به کف و ماسه که نایاب ترین مرجان ها تپش تبزده نبض مرا می فهمید

آسمان روشنی اش را همه بر چشم تو داد مثل خورشید که خود را به دل من بخشید

ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم هیچکس مثل تو و من به تفاهم نرسید

خواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شد ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چشید

من که حتی پی پژواک خودم می گردم آخرین زمزمه ام را همه شهر شنید

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس گل و منظره

عکسهای غروب دریا