متن های زیبا و عاشقانه کوتاه همراه با عکس تابستان 1394

متن های زیبا و عاشقانه کوتاه همراه با عکس

تو زیبایی و همچون موج دریا پر هیاهویی ** منم تشنه کویری، که ندارد هیچ آهویی

بیا یک شب کنارم تا سحر بنشین ببین جانا ** که خوشتر باشد از صد موج این بی ها و بی هویی

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید ** خاطرات پاک به یاد هم بودن است

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

تو صبح باش ** من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

ندارم من نظر جز بر نگاهت ** ندارم من طلب جز روی ماهت

ندارم من دلی جز عاشق تو ** نباشم من دمی جز در پناهت

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

ایستادن اجبار کوه بود ** رفتن سرنوشت آب

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی

پس بی هیچ پاداشی حراج محبت می کنیم که همه ی ما خاطره ایم!

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

باران همیشه می بارد، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند

نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن!

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

دلتنگیت را چگونه بیان کنم ** که قلبم فراتر از واژه های زمین برایت تنگ است

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

نقاش نیستم ** ولی دلم برایت پر می کشد

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

لیوان چای روی میز در انتظار یک جرعه است نه تو می آیی

نه او گرم می ماند چه گناهی دارد سماوری که داغ دیده است

جملات عاشقانه زیبا | متن عاشقانه زیبا | حرفهای عاشقانه زیبا

دیروز دلم دوباره یک مهمان داشت ** افسوس که مهمانی او پایان داشت

صد حرف نگفته در دلم بود هنوز ** ای کاش زمانه دور برگردان داشت

اس ام اس های عاشقانه تابستان 94