گلچینی از زیباترین عکس های غمگین و عاشقانه

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه

در ادامه این پست میتوانید جدیدترین عکس های غمگین را همراه با متن های زیبا مشاهده نمایید

  خیالت , امان تنهائی مرا بریده !

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

به تنهایی عادت کرده ام همانند درختی خشکیده , به بی برگی !

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

تنها یک تنها میداند که تنهایی تنها درد یک تنها , نیست

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

احمقانه تر از دوست داشتن های یک نفرِه , تنهایی های دو نفره است

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

فرقی نمی کنه دور و برت چقدر شلوغ باشه , وقتی از درون تنهایی

جدیدترین عکس های غمگین عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی متفاوت

جدیدترین عکس های غمگین عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

آشنایان کهن را خبری از دل تنهایم نیست – غم دل با که بگویم که کسی یادم نیست

جدیدترین عکس های غمگین عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

در کنار تب تنهایی خویش – یاد تو مرهم بالین من است

جدیدترین عکس های غمگین عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

در تنهایی هایم نیز به یاد توام – زیرا تو دلیل تمام تنهایی هایم هستی

جدیدترین عکس های غمگین عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن , همه تنهایت گذاشتند !

جدیدترین عکس های غمگین عاشقانه

عکسهای عاشقانه و غمگین تنهایی | aks asheghane ghamgin

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

جدیدترین عکسهای غمگین و عاشقانه