زیباترین اس ام اس ها و مطالب عاشقانه 1394

گلچینی از زیباترین اس ام اس ها و مطالب عاشقانه
یاد گرفتم که عشق،نه زمان،به همه زخمها التیام می بخشه

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

حرفهایی هستند از جنس شیشهزود میشکنند – اما ناجور می برند

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

کاش میدانست که نگاهم همیشه به ثانیه هاست

تا حتی لحظه ای از دور هم او را ببینم تا دوباره جان بگیرم

میخواهم تا ابد تنها با نگاه به او زندگی کنم و آخر سر نیز بمیرم

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

نوک قله را میخواهم تا داد بزنم عشق را، تا انعکاس بیابدآنگاه که میگویم “دوستت دارم”

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

مثل آن است کهشاهرگ احساسم را زده باشی بند نمی اید دوست داشتنت

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

بذار صادقانه اعتراف کنم – هرروز دلم برایت تنگ میشود

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

بعد بغل کردنت لباسم بوی تو را میدهد – همه ی عطرها از تو بوی خوش میگیرند

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش دعایت کنم

میدانم به آنچه میخواهی میرسی چرا که من هر بار یک هیزم اضافه میکنم

اس ام اس و متن عاشقانه زیبا تابستان 1394، sms asheghaneh 2015

یک اتمسفر محبت با تمام لایه های دوست داشتنی تقدیم تو که اورست معرفتی

گلچینی از زیباترین اس ام اس ها و مطالب عاشقانه