جملات و اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا

همیشه در بهترین زوایای قلبم خواهی ماندآنجا که فقط جاودانه ها میمانند

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

این یک SMS نیستیک “احساس” پاک است که میگوید “فراموشی در مرام ما نیست”

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

اگه دیدی کویرم، بیایی جون میگیرم – اگه دیدی بهارم، تو قلبم تو رو دارم

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

نه شاهی برای حکم دارم نه شاهدی برای شهود – فقط دوستت دارم، همین

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردنبه کسیه که با تمام وجود دوسش داری

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

آسمانم انتهایش قلب توست – مهربان این آسمان از آن توست

آسمانم هدیه ای از سوی من – تا بدانی قلب من هم یاد توست

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

او ضمیر مفرد غایب نیستاو همه دنیای من است

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

بعد بغل کردنت لباسم بوی تو را میدهدهمه ی عطرها از تو بوی خوش میگیرند

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

عشق مثل کشی میمونه که 2 نفر دارن میکشن

اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسیه که هنوز اونو نگه داشته

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارمچه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

تو باش، نه برای اینکه در دنیا تنها نباشمتو باش تا در دنیای تنهایی ام تنها تو باشی

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم ولی به – “از چشم افتادن در یک لحظه” عجیب معتقدم

اس ام اس های عاشقانه کوتاه و زیبا | sms asheghaneh

هیچوقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم – از دستم رفت به هرچه دل بستم

اس ام اس های عاشقانه کوتاه جدید