تصاویر فوقالعاده زیبا یکی از لوکس ترین ویلاهای دنیا

عکس زیباترین ویلای جهان

مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام، ایالت پنجاهم کشور آمریکا . پایتخت و شهر مهم هونولولو .

طول نواری که مجمع الجزایر هاوایی را تشکیل میدهد 3، 300 کیلومتر است. هشت جزیره اصلی

هاوایی : اوآهو، مائوئی، کائوآئی، لانائی رواق، مولوکای، نیهاو و کاهولاوی هستند . بزرگترین این

جزیره ها جزیره هاوایی با وسعت 150/8 کیلومتر مربع است و کوچکترین آنها جزیره غیرمسکونی

کاهولاوی با 125 کیلومتر مربع وسعت است . قیمت تقریبی این ویلا : 20،880،000 $

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای جهان

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای جهان

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای جهان

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای جهان

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

گالری عکس های یک ویلای لوکس در مائوئی

عکس زیباترین ویلای دنیا

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس دکوراسیون

عکس زیباترین ویلای جهان