بهترین اس ام اس های عاشقانه خرداد 94

بهترین اس ام اس های عاشقانه ناب

عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنند ولی “اعتماد” کنی که این کار را نمیکنند

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

بسیار تماشایی و آراسته ایاز رونق ماه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که ما را دیدیاز روی کدام دنده بر خاسته ای؟

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

یادت هست، خیالت هست، خاطراتت هست

فقط کمی جای تو خالیست، نمی آیی؟

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

با هر قدمی که دور شدی روحم خراشی خورد

حالا با هر نسیمی درونم میسوزد

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

چقدر سخته، تو دنیا هیچ چیز غیر قابل توضیح تر از این اتفاق نیست

که آنکه من بزرگش کردم، کوچکم کرد!

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

زیر باران عشق باید ماند تا غبار تنهایی را شست نمیدانم زیر کدامین

باران ایستاده ام که اینگونه تنها ولی خیس بارانم

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم. . .

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم. . .

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست

حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

در خاطری که “تویی” دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم

“میخواهمت” این خلاصه ی، تمام حرفای عاشقانه دنیاست

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

چه درونم تنهاست و در این تنهایی

شاخه ی خشک نگاهم گل چشمانت را میجوید

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

تو قلب منو کشتی و رفتی، اما میدونم که حتما یه روز بر میگردی

چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده. . .

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

با تو که باشم تمام دورها , نزدیکند …

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

دلتنگی حس عجیبی است که گاهی تو را به یادم می آورد

گاهی یعنی همیشه، گاهی یعنی الان

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

نمیدانم چرا، اما برایت سخت دلتنگم در این مسلک که صورت های بی احساس

بسوی قلب های ساده میتازند من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

تنفس: شروع زندگی عشق: قسمتی از زندگیس اما دوست خوب: قلب زندگی

جملات بسیار زیبا و عاشقانه مناسب برای جوانان

اسمش تقصیر است !! حالا تو هی خودت را آرام کن، بگو نه تقدیر

بهترین اس ام اس های عاشقانه ناب