عکس رقص های جدید و بریک در خیابان

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

در دهه 1970 میلادی، رقص بریک در نیویورک ابداع گردید . اوایل به اجرا کننده این نوع رقص

بی بوی (B-پسر) گفته میشد بی بوی (یا در صورت مونث بودن اجرا کننده، بی گرل B-دختر)

شخصی بود که این نوع رقص را در خیابان و معمولا برای خودنمایی اجرا میکرد . رقص بریک

قدرت بدنی بیشتری نسبت به سایر رقص ها نیاز دارد .این سبک رقص شامل حرکات روی

زمین میشود که شامل حفظ تعادل روی یک دست یا روی سر , یا حرکات آکروباتیک و …

بر روی زمین است .

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

عکس های دیدنی و زیبا از رقص در خیابان

گالری عکس های جدیداز اجرای رقص های هیپ هاپ در خیابان ها

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس های جالب

عکس های فوق العاده زیبا از رقص خیابانی جوانان