گلچینی از عکس ها و شعرهای عاشقانه زیبا

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

بیا جانا که امروز آن مایی – کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟

به فر سایه ات چون آفتابم – همایی تو همایی تو همایی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

نه آتشهای ما را ترجمانی – نه اسرار دل ما را زبانی

نه محرم درد ما را هیچ آهی – نه همدم آه ما را هیچ جانی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

بیا ای یار کامروز آن مایی – چو گل باید که با ما خوش برآیی

خدایا چشم بد را دور گردان – خداوندا نگهدار از جدایی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

زمهجوران نمی جویی نشانی – کجا رفت آن وفا و مهربانی

هزاران جان ما و بهتر از ما – فدای تو که جان جان جانی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

مرا در خنده می آرد بهاری – مرا سرگشته می دارد خماری

مرا در چرخ آوردست ماهی – مرا بی یار گردانید یاری

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

نگارا تو گلی یا جمله قندی؟ – که چون بینی مرا چون گل بخندی

نگارا تو به بستان آن درختی – که چون دیدم تو را بیخم بکندی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی؟ – امانتهای چون جان را چه کردی؟

تو را با من چه عهدی بود از اول؟ – بیا بنشین بگو آن را چه کردی؟

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

سبک بنواز ای مطرب ربابی – بگردان زودتر ساقی شرابی

چه آتش زد نهان دلبر به دلها؟ – که مجلس شد پر از بوی کبابی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

اگر درد مرا درمان فرستی – وگر کشت مرا باران فرستی

دل و جان هردو را در نامه پیچم – اگر تو نامۀ پنهان فرستی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

بخوردم از کف دلبر شرابیشدم معمور و در صورت خرابی

هزاران نکته در عالم بگفتمز عشق و هیچ نشنیدم جوابی

گالری عکس های عاشقانه همراه با دوبیتی های عاشقانه مولانا

sherhaye asheghane molana

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه

بیا دل بر دل پردرد من نهبیا رخ بر رخان زرد من نه

تویی خورشید وز تو گرم عالمیکی تابش برآه سرد من نه

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس و شعرهای عاشقانه کوتاه