گالری عکس ماشین های خارجی ( کادیلاک 2015 )

عکس ماشین کادیلاک زیبا و جدید

cadillac new car 2015

گالری عکس ماشین های جدید و کلاسیک کادیلاک 2015

aks mashin haye khareji

عکس ماشین کادیلاک زیبا و جدید

کادیلاک cien

قیمت 3.000.000 دلار . نهایت سرعت 350 کیلومتر در ساعت

750 اسب بخار قدرت دور موتور 2000 در دقیقه ( 0 تا 100 3.5 ثانیه )

عکس ماشین کادیلاک زیبا و جدید

گالری عکس ماشین های جدید و کلاسیک کادیلاک 2015

aks mashin haye khareji

عکس ماشین کادیلاک زیبا و جدید

کادیلاک المیراج

قیمت 2.000.000 دلار . نهایت سرعت 300 کیلومتر در ساعت

500 اسب بخار قدرت دور موتور 1500 در دقیقه ( 0 تا 100 3.9 ثانیه )

عکس ماشین کادیلاک زیبا و جدید

گالری عکس ماشین های جدید و کلاسیک کادیلاک 2015

aks mashin haye khareji

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

کادیلاک سیکستین

قیمت 3.000.000 دلار . نهایت سرعت 320 کیلومتر در ساعت

1014 اسب بخار قدرت دور موتور 4000 در دقیقه ( 0 تا 100 4 ثانیه )

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

گالری عکس ماشین های جدید و کلاسیک کادیلاک 2015

aks mashin haye khareji

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

کادیلاک cts-v

قیمت 170.000 دلار . نهایت سرعت 322 کیلومتر در ساعت

649 اسب بخار قدرت دور موتور 3600 در دقیقه ( 0 تا 100 4 ثانیه )

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

گالری عکس ماشین های جدید و کلاسیک کادیلاک 2015

aks mashin haye khareji

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

کادیلاک سی ال

قیمت 3.000.000 دلار . نهایت سرعت 280 کیلومتر در ساعت

431 اسب بخار قدرت دور موتور 3500 در دقیقه ( 0 تا 100 5 ثانیه )

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

گالری عکس ماشین های جدید و کلاسیک کادیلاک 2015

aks mashin haye khareji

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

کادیلاک ct6

قیمت 160.000 دلار . نهایت سرعت 250 کیلومتر در ساعت

406 اسب بخار قدرت دور موتور 3500 در دقیقه ( 0 تا 100 5.2 ثانیه )

عکس ماشین های کادیلاک زیبا و جدید 2015

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

عکس ماشین کادیلاک زیبا و جدید