اس ام اس های کوتاه و عاشقانه اردیبهشت 94

اس ام اس عاشقانه هفته سوم اردیبهشت 94

زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

اگر از دلتنگی کم آوردی غصه نخورمن به جای هر دویمان دلتنگم!

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم: یکی بود، یکی …

بی خیال … خلاصه اش میشود: دوستت دارم

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

از این آمد و رفت های تکراری دلم گرفته یا نیا، یا نرو!

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

قانعم به یادت پس یادت را از من نگیر که یادت مهربانترین تصویر دنیاست

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

چه ناگهانی نگاهت را به نگاهم تعارف کردی و ناگهان عاشقت شدم …

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

خدایا یا نوری بیفکن یا توری ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

آرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدرنشناسی “یک” نفر شدم

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

نمی دانم آلزایمر بودی یا عشق از روزی که مبتلایت شدم خود را از یاد بردم

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

به مدت دلتنگیهایم به من بدهکاری وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

برای یک ثانیه عاشقم باش من باتری ساعتم را در می آورم

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

هروقت تونستی به کسی آرامش ببخشی بدون عشقت واقعیه

وگرنه دوست داشتنی که آرامش معشوقو بگیره خودخواهیه

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

برایم تعریف کن هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

عشق، اگر عشق باشد ناممکن ترین ها را امکان می بخشد

تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی

اس ام اس و جملات زیبا در مورد عشق و دلتنگی

برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد همانجا که همیشه تنها مینشینم!

اس ام اس عاشقانه هفته سوم اردیبهشت 94