گالری عکس های عاشقانه دخترانه همراه با شعرهای زیبا

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

مجموعه ای زیبا و گلچین شده از شعرها و عکس های فوق العاده زیبا و عاشقانه 

من که گفتم این بهار افسردنی استمن که گفتم این پرستو مردنی است

من که گفتم ای دل بی بند و بارعشق یعنی رنج، یعنی انتظار

آه عجب کاری به دستم داد دل – هم شکست و هم شکستم داد دل

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

تنهایی هامو بعد از این با قلب کی قسمت کنمواسه فراموش کردنت باید به چی عادت کنم

تو داری از من میگذری، من باید از تو بگذرمچیزی نمی تونم بگم، باید از بیفتی از سرم

بعد از تو با خودم، تنهای تنها سر کنمیک عمر باید بگذره، تا امشبو باور کنم

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

بزن بارون ببار آروم به روی چشمای خسته ام  – بزن بارون ببار آروم که هنوزم یاد اون هستم 

با اینکه رفت و پژمرده ام هزار بار از غمش مردم ولی بازم دوستش دارم فکرش تنها نمی زارم 

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای باران

بگو تکلیفم با چشمهایم چیست؟ – لنگر بیندازم و عاشقی کنم

یا چتر بردارم و دلبری کنم؟

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

زندگی چون گل سرخ استپر از عطر و پر از خار و پر از برگ لطیف 

یادمان باشد اگر گل چیدیمعطر و برگ و گل و خار، همه همسایه ی دیوار به دیوار همند !

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانهعکس های زیبای عاشقانه دخترانه

در عشق تو از بس که خروش آوردیم – دریای سپهر را به جوش آوردیم

چون با تو خروش و جوش ما درنگرفترفتیم و زبانهای خموش آوردیم

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

ای کاش دلم اسیر و بیمار نبود – در بند نگاه او گرفتار نبود

من عاشق واو زعشق من بی خبر استای کاش دل و دلبر و دلدار نبود

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

در مذهب عاشقان قرار دگر استوین باده ناب را خمار دگر است

هر علم که در مدرسه حاصل گرددکار دگر است و عشق کار دگر است

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

کم نامهی خاموش برایم بفرستاز حرف پرم گوش برایم بفرست

دارم خفه میشوم در این تنهاییلطفا کمی آغوش برایم بفرست

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

دلبرم اندر خیالم خود نمایی میکند – در فراقش ای دل من بینوایی میکند

او برفت و پشت پا زد بر دل و دنیای من – کار دل را بین که بهرش بیقراری میکند

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

سردم شده است و از درون می سوزمحالا شده کار هر شب و هر روزم

تو شعر مرا بپوش سرما نخوریمن دکمه ی این قافیه را می دوزم

شعر های زیبا و عکس های فانتزی عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه

من آمده ام که با تو راهی بشومآنی که تو از دلم بخواهی بشوم

دریا بغلم کن! بغلم کن دریا! – می خواهم از این به بعد ماهی بشوم

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس های زیبای عاشقانه دخترانه