گالری عکس جدیدترین و بهترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 رولز رویس شبح

قیمت 450.000 دلار . نهایت سرعت 250 کیلومتر در ساعت

570 اسب بخار قدرت دور موتور 1500 در دقیقه ( 0 تا 100 4.9 ثانیه)

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 رنو rs

قیمت 50.000 دلار . نهایت سرعت 235 کیلومتر در ساعت

220 اسب بخار قدرت دور موتور 1750 در دقیقه ( 0 تا 100 6.1 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 پورشه کاین

قیمت 350.000 دلار . نهایت سرعت 300 کیلومتر در ساعت

800 اسب بخار قدرت دور موتور 2100 در دقیقه ( 0 تا 100 3.9 ثانیه)

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 پاگانی زوندا

قیمت 1.500.000 دلار . نهایت سرعت 350 کیلومتر در ساعت

820 اسب بخار قدرت دور موتور 5800 در دقیقه ( 0 تا 100 2.6 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2016 مرسدس پولمن

قیمت 570.000 دلار . نهایت سرعت 250 کیلومتر در ساعت

530 اسب بخار قدرت دور موتور 1900 در دقیقه ( 0 تا 100 6 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 مرسدس بنز c63 amg

قیمت 150.000 دلار . نهایت سرعت 250 کیلومتر در ساعت

585 اسب بخار قدرت دور موتور 1550 در دقیقه ( 0 تا 100 4.2 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 مک لارن 570S کوپه

قیمت 180.000 دلار . نهایت سرعت 328 کیلومتر در ساعت

570 اسب بخار قدرت دور موتور 6000 در دقیقه ( 0 تا 100 3.2 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2016 لکسوس GS F

قیمت 130.000 دلار . نهایت سرعت 273 کیلومتر در ساعت

473 اسب بخار قدرت دور موتور 4800 در دقیقه ( 0 تا 100 4.8 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 لندرور

قیمت 250.000 دلار . نهایت سرعت 250 کیلومتر در ساعت

550 اسب بخار قدرت دور موتور 2500 در دقیقه ( 0 تا 100 5.1 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2016 کونیگ زگ رگرا

قیمت 1.890.000 دلار . نهایت سرعت 410 کیلومتر در ساعت

1790 اسب بخار قدرت دور موتور 4500 در دقیقه ( 0 تا 100 2.7 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2016 کادیلاک CT6

قیمت 160.000 دلار . نهایت سرعت 250 کیلومتر در ساعت

406 اسب بخار قدرت دور موتور 3500 در دقیقه ( 0 تا 100 5.2 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 باراباس

قیمت 450.000 دلار . نهایت سرعت 350 کیلومتر در ساعت

850 اسب بخار قدرت دور موتور 2500 در دقیقه ( 0 تا 100 3.5 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 بنتلی GT

قیمت 700.000 دلار . نهایت سرعت 330 کیلومتر در ساعت

1001 اسب بخار قدرت دور موتور 2100 در دقیقه ( 0 تا 100 3.9 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2015 آئودی S

قیمت 200.000 دلار . نهایت سرعت 350 کیلومتر در ساعت

802 اسب بخار قدرت دور موتور 4500 در دقیقه ( 0 تا 100 3.1 ثانیه )

عکس هایی زیبا از جدیدترین ماشین های سال 2015

عکس بهترین ماشین های 2015

2016 استون مارتین

قیمت 2.300.000 دلار . نهایت سرعت 360 کیلومتر در ساعت

811 اسب بخار قدرت دور موتور 4300 در دقیقه ( 0 تا 100 2.9 ثانیه )

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

عکس بهترین ماشین های 2015