اس ام اس و جمله های عاشقانه ی دلتنگی زیبا

اس ام اس های عاشقانه ی دلتنگی جدید 94

آخرین شعر مرا قاب کنو پشت نگاهت بگذار تا که تنهاییت از دیدن آن

جا بخورد و بداند که دل من با توست ،در همین یک قدمی . نزدیک است

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

بس که دیوار دلم کوتاه است، هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد

به هوای هوسی هم که شده ، سرکی می کشد و می گذرد

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

دلم می خواست بهانه ای باشی برای فراموش کردن همه چیز،

اما حالا دلم می خواد بهانه ای باشه برای فراموش کردن تو

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

ای که مدتهاست با من نیستی، من همانم که با من زیستی

رنجهایم را شنیدی باز هم، عاقبت گفتی، غریبه، کیستی؟

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگم شد، افتادن از چشم تو بود عزیزم.

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

چه قدر حقیرند مردمانی که نه جرات دوست داشتن دارند و نه اراده دوست داشتن

نه لیاقت دوست داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن ،

با این حال مدام شعر عاشقانه می خوانند.

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

تلاش برای فراموش کردن کسی که دوستش داری درست مثل این است که

بخواهی کسی را که تا به حال ندیده ای به خاطر بیاوری

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

هیچ می دونستی هر بار که تو پلک می زنی من نفس می کشم؟

پس مواظب باش به کسی خیره نشی که من خفه می شم

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

با چشمان تو مرا به الماس ستارگان آسمان نیازی نیست، این را به آسمان بگو.

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

در صفحه شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با

اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

کلید قلب، زندگی و روح من ، همه در دستان اوست . او مالک آن است

فقط باید کلید را بچرخاند و بگذارد تا با تمامی شور و عشقم او را در بر گیرم

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

زندگی را بی عشق سپری کردن غم بزرگی است. اما این تقریبا برابر است با غمی که

زندگی را ترک کنی بدون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگویی که دوستش دارید

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

هر کدام از ما چون فرشته ای با یک بال است

و تنها زمانی قادر به پرواز خواهیم بود که درکنار هم باشیم.

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

لذت عشق زمانی که آن را نثار می کنی بیشتر از زمانی است که دریافتش می کنی

پس بذار من عشقم را نثارت کنم. 

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

گرچه راه صعب است، اما تو به صعود ادامه بده ، شاید قله در یک قدمی تو باشد.

جملات احساسی زیبا و متن های عاشقانه دلتنگی

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه میبیند.

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس دلتنگی

اس ام اس های عاشقانه ی دلتنگی جدید 94