تصاویری زیبا از لوکسترین ماشینهای خارجی

عکس ماشینهای لوکس خارجی

تصاویری زیبا از خودرو های اسپرت و لوکس همراه با مشخصه های مهم خودررو

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

پورشه پانامرا

قیمت 580.000 دلار . نهایت سرعت 320 کیلومتر در ساعت

721 اسب بخار قدرت دور موتور 3150 در دقیقه ( 0 تا 100 3.6 ثانیه )

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

باراباس cls

قیمت 1.000.000 دلار . نهایت سرعت 370 کیلومتر در ساعت

850 اسب بخار قدرت دور موتور 2500 در دقیقه ( 0 تا 100 3.1 ثانیه)

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

باراباس ev12

قیمت 1.070.000 دلار . نهایت سرعت 370 کیلومتر در ساعت

788 اسب بخار قدرت دور موتور 2100 در دقیقه ( 0 تا 100 3.7 ثانیه)

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

بنتلی منصوری

قیمت 600.000 دلار . نهایت سرعت 340 کیلومتر در ساعت

900 اسب بخار قدرت دور موتور 2500 در دقیقه ( 0 تا 100 3.6 ثانیه)

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

باراباس cls 800

قیمت 800.000 دلار . نهایت سرعت 370 کیلومتر در ساعت

800 اسب بخار قدرت دور موتور 2300 در دقیقه ( 0 تا 100 3.7 ثانیه)

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

Stola Phalcon

قیمت 3.000.000 دلار . نهایت سرعت 350 کیلومتر در ساعت

750 اسب بخار قدرت دور موتور 2500 در دقیقه ( 0 تا 100 4.2 ثانیه )

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

مرسدس بنز لورینسر

قیمت 840.000 دلار . نهایت سرعت 330 کیلومتر در ساعت

850 اسب بخار قدرت دور موتور 1900 در دقیقه ( 0 تا 100 4 ثانیه )

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

کارلسون آیگنر

قیمت 840.000 دلار . نهایت سرعت 335 کیلومتر در ساعت

756 اسب بخار قدرت دور موتور 2000 در دقیقه ( 0 تا 100 3.8 ثانیه )

گلچینی از عکس های پرطرفدارطرین ماشین های لوکس دنیا

عکس ماشینهای لوکس خارجی

لامبورگینی استوک

قیمت 1.500.000 دلار . نهایت سرعت 330 کیلومتر در ساعت

560 اسب بخار قدرت دور موتور 2100 در دقیقه ( 0 تا 100 3.6 ثانیه)

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

عکس ماشینهای لوکس خارجی