جدیدترین اس ام اس های زیبا و ناب عاشقانه 94

اس ام اس های زیبا و جدید عاشقانه

در عشق اگر عذاب دنیا بکشی، با اشک دو دیده طرح دریا بکشی

تا خلوت من هزار فرصت باقیست، تنها نشدی که درد تنها بکشی

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها گرامی تر

از آنند که بشکنند. فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

هر وقت میخوای ببینی جقدر دوستت دارم، انگشتت رو

بذار رو نبضت، میفهمی که دوست داشتنم تمومی نداره

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

گل اگر خشک شود ساقه آن خواهد ماند

دوست اگر دور شود خاطره اش خواهد ماند

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست.

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده درآب،

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

بعضی وقتها چشام به دلم حسودیشون میشه، میدونی چرا؟

چون تو همیشه تو قلبمی ولی از چشمام دوری.

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

من آن گل پرپرشده دست زمانم، بر سنگ مزارم بنوسید جوانم.

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

عشق یعنی: چون خورشید تابیدن بر شب های

دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

دراین دنیا نکردم من گناهی، فقط کردم به چشمانت نگاهی

اگر باشه نگاه من گناهی، مجازاتم بکن غیر از جدایی

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

عشق را دوست دارم نه در قفس

بوسه را دوست دارم نه در هوس

تورادوست دارم تا آخرین نفس

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

روی دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد و گفت من بی سوادم

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

می رسد روزی که بی من روزها رو سر کنی

می رسد روزی که مرگ رو باور کنی

می رسد روزی که تنها در کنار قبر من

شعر های کهنه ام را مو به مو از بر کنی

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را

هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را

خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا زپای

در کوره راه زندگی روشن کند راه مرا

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

اگر رفتم تو یادم کن. اگر مردم تو خاکم کن.

اگر ماندم در این دنیا، به مهر خود تو شادم کن

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

آنگاه که با دستانت واژه عشق را بر قلبم نوشتی سواد نداشتم اما به دستانت

اعتماد داشتم حال سواد دارم اما دیگر به چشمان خود اعتماد ندارم …

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

روزگاری یک تبسم یک نگاه بهتر از گرمای صدآغوش بود

این زمان بر هر که دل بستم ولیک آتش آغوش او خاموش بود

جدیدترین اس ام اس های ناب و زیبا 1394

عشق حیات عاشق را تشکیل میدهد والا معشوق تنها بهانه است

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس زیبا

اس ام اس های زیبا و جدید عاشقانه