اس ام اس روز کارگر (11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر)

اس ام اس تبریک روز کارگر

بنده یک کارگر و این همه کار سرم**زاده درد و عذاب و عاشق همسرم

دریا دلی دارم و سفره ام باز بازست**لب من در همه حال مشغول راز و نیازست

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

رویت سفید کارگر معدن زغال سنگ!**که می روی با پای خودت در سیاه چال

ای دل شکسته در دل سنگی کوه ها!**جان می کنی به قیمت یک لقمه نان حلال

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

کار بسیار هنر را بنیاد**همت ای اهل هنر بار دگر

تا شود کل وطن خرم و شاد**هنر کارگران است که ایران آباد

روز جهانی زحمت کشان وطن مبارک باد

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

نامت که شکوه کار و تکاپوست**تنها واژه ماندگار روزگار است

نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم**از بسته ترین زوایای اهرام

تا بازترین گوشه های تخت جمشید! روزتان فرخنده باد!

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد! توان دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش !! روز جهانی کار و کارگر مبارک

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد! روز بهروزی من روز بهروزی تو

روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان دست هایی که روزها را

در تلاشند برای آرامش شب ها شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

حضرت محمد (ص): هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد،

لعنت خداوند بر او باد (( روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد ))

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

رسول گرامى اسلام دست کارگرى را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود:

این دست هیچ گاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند این دست را خدا و رسولش  دوست مى دارند

کسى که از دسترنج خود روزى اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

امام خمینی (ره): حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است

متن زیبا برای تبریک روز کارگر , پیامک جدید برای تبریک روز کارگر

امام خمینی (ره): کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس مناسبت ها

اس ام اس تبریک روز کارگر