اس ام اس و پیامک به مناسبت تبریک روز ملی خلیج فارس

اس ام اس روز خلیج فارس

وطن یعنی خزر، صیاد، جنگل * خلیج فارس، رقص نور، مشعل

وطن یعنی دیار عشق و امید * دیار ماندگار نسل خورشید

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

موج در موج رها کن خم گیسویت را * و نشان ده به همه سلسله مویت را

با همان روسری آبی ات ای پهناور * باز هم وسوسه کن دشمن بدگویت را

روز ملی خلیج فارس ایرانی مبارک باد

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

پرانده اند ز خوابت، مگر، پری ها را؟ * که شوق تازه رسیده است بندری ها را؟

تو تک ستاره منظومه زمین هستی * که جمع کرده ای امروز، مشتری ها را

تبریک روز ملی خلیج فارس بر شما

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

روزگاری کهن تر از میلاد * سال ها دورتر ز عهد جدید

بر فراز خلیج روشن فارس * نام «شاخاب پارس» گشت پدید

روز ملی خلیج فارس ابریک

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

همه شهر عاشقت شده اند، شاه بانوی ماه پیشانی

آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه های ایران زمین

در رگت خون آریایی هاست، در نفس هایت آتش زرتشت

دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی

روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

هر صبحدم * سجاده می گشایم * از خزر تا خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

از خطه جنوبم و چشمان نیلی ام * دارد دلیل های قشنگ از خلیج فارس

بالاترین نشان لیاقت برای ماست * این حرمت همیشه سه رنگ از خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس را تبریک می گویم

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

وطن یعنی سرای ترک تا پارس * وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

مبارک باد روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

نمی فهمد رقیب گول و گیجت * که بی مرگند یاران بسیجت

و ما تا زنده ایم و زندگی هست * همیشه فارس می ماند خلیجت

روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

ای شب از مهتاب تو روشن شده * روی خاک از آب تو گلشن شده

ای خلیج فارس، ای نام بلند * ای شکوهت مثل الوند و سهند

ای غرورت مظهر پایندگی * نام تو دیباچه بالندگی

تبریک روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم * بر آسمان آبی این خاک

و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود

روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

خلیج فارس قلب کشور ماست * از آنجا قوم پاک آریا خاست

کز آنها مانده است اندرز بسار * بهین پند و بهین گفت و بهین کار

روز ملی خلیج فارس مبارک

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما * نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما

روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

نیلگون دریای زیبا و عظیم * پارس نام با وقارت از قدیم

روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس * نام نامی ات هماره جاودانه است

نام نامی ات هماره بر زبان موج * جاودان ترین سرود عاشقانه است

روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس * ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس مبارک

10 اردیبهشت روز خلیج فارس , پیامک روز خلیج فارس

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس * چشم آبی همیشگی قصه های من

روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

چرا 10 اردیبهشت روز خلیج فارس نامیده شده

در ایران روز 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده

که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است .

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس مناسبت ها

اس ام اس روز خلیج فارس