خلاصه ای از نحوه زندگی گرگ ها به همراه عکس

بیوگرافی و عکس گرگ

گرگها در مقایسه با خویشاوندان نزدیک خود هم چون شغال زرد و کایوت بیشتر برای شکار

جانوران بزرگ تخصص دارند . گرگها در هوای سرد ، بارانی و طوفانی محل های سرپوشیده

را برای استراحت انتخاب می کنند اما در هوای آرام و گرم در فضای باز می خوابند. اگرچه

سم داران بزرگ و میان جثه طعمه اصلی گرگ ها هستند,  اما آنها بدغذا هم نیستند و به

سراغ شکارهای دیگر هم میروند.حیوانات کوچکتری همچون موش خرما، خرگوش، گورکن

روباه، راسو، سنجاب زمینی، موش، همستر، ول، و سایر جوندگان . حداکثر سرعت گرگها

به 55 تا 70 کیلومتر بر ساعت میرسد و در یک جهش نیز قادر به پرش 5 متر افقی هستند

استقامت خوبی در دویدن سریع دارند, قادر هستند 20 دقیقه به تعقیب سریع ادامه دهند

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

عکس های گرگزیباترین عکس های گرگ , تصاویر گرگ های وحشی

بیوگرافی و عکس گرگ

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس حیوانات

بیوگرافی و عکس گرگ