جدیدترین متن های عاشقانه همراه با عکس 2015

عکس و متن عاشقانه سری ۱

گاهی نفسی به تیزی شمشیر میشود

از هرچه زندگیست دلت هم سیر میشود

کاری ندارم از چه، کجایی، چه میکنی

بی عشق سر مکن , که دلت پیر میشود

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

پیشانی ام سجده گاه لب هایت

چشمانم میعادگاه قدم هایت

دستانم تکیه گاه خستگی هایت

و قلبم حریم دلتنگی هایت

تمامی اینها ارزانی نیم نگاهت!

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

سوال من این است:

چرا در آینه چشم هایت تصویر من پیدا نیست ؟

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

تنهایی یعنی : این روزها سهم من از قاصدک ها

تنها فقط دیدن و رقصیدنشان درباد است

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

تا صدای گام های من در کوچه پس کوچه های شهر میپیچد

زمین منتظر اشک هایم می شود …

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

در لحظه هایی که روزهایم از شب تاریکتر هستند

خنده های تو خیال مرا روشن می کند

چشم های تو بهانه ی لبخند من شده اند …

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

هرجا که سفر کردم , تو همسفرم بودی

از هر طرفی رفتم , تو راهبرم بودی

با هرکه سخن گفتم , پاسخ ز تو بشنیدم

بر هرکه نظر کردم , تو در نظرم بودی

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

من زیر این سقف کبود

زیر این آتش سنگین سکوت

اگر از تو یادی نکنم ( می میرم )

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

به فاصله ها بگو به خود نبالند ؟

برای من خاطره ی بودن با تو تمام این فاصله ها را می شکند

عکس و متن عاشقانه زیبا , متن و عکس عاشقانه جدید

عکس و متن عاشقانه سری ۱

نیم نگاهت را من به تمامی دنیا نخواهم فروخت

بی آنکه تو ذره ای به یادم باشی ! معنی عاشقی اینست

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس و متن عاشقانه سری ۱