متن ادبی و پیامک به مناسبت ولادت امام محمد تقی

اس ام اس ولادت امام محمد تقی جواد

هزار جان گرامی، فدای جود جواد – دل شکسته خود بسته ام به بود جواد

هماره می رسد از کائنات و مخلوقات – ندای ذکر و ثنا، مدحت و درود جواد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

کز بهر یارى بشر سرمایه سود آمده – یعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده

از یمن این زیباپسر وا شد گره از کار ما – شد سایه لطف خدا شامل به حال زار ما

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

عیان تجلى حق شد ز روى این مولود – جهان پیر جوان شد ز شوق این میلاد

نهم امام که ​​روز دهم ز ماه رجب – ز دیدن رخ او ثامن الحجج شد شاد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

از شبستان ولایت قمرى پیدا شد – از گلستان هدایت ثمرى پیدا شد

بحر مواج کرم آمده در جوش و خروش – که ز دریاى عنایت گهرى پیدا شد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

شب میلاد جواد است، ندا زد جبریل – کز پى شام مبارک سحرى پیدا شد

از افق ماه درخشان رجب داد نوید – که ز خورشید ولایت قمرى پیدا شد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

مى رسد نکهت ریحان بهشتى به مشام – که ز «ریحانه» رضا را پسرى پیدا شد

سال ها بود پدر چشم به راه پسرى – که پسر آمد و نور بصرى پیدا شد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

در بغل امشب یکى قرص قمر دارد رضا – بر زبان شکر خداى دادگر دارد رضا

بارگاه زاده موسى چراغان مى شود – در حریمش جشن میلاد پسر دارد رضا

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

آمد آن یکتا در عصمت که بر میلاد او – تهنیت از حضرت خیرالبشر دارد رضا

بر عقیمى آن که بر فرزند موسى طعنه زد – گو بیا امشب ببین نور بصر دارد رضا

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

الا کرم ز تو مشهور یا امام جواد – کلام توست همه نور یا امام جواد

ائمه اند جواد و توئی جواد همه – که گشته جود تو مشهور یا امام جواد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

بزرگ مظهر یکتا، جواد آل محمد (ص) – ولی حی توانا، جواد آل محمد (ص)

سلیل سید بطحا جواد آل محمد (ص) – کلید هر چه معما، جواد آل محمد (ص)

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

مظهر اسماء رب العالمین – هست در عالم جواد العارفین

هست در حسن و ملاحت بی نظیر – آسمان وحی را باشد بشیر

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

نور چشمان علی موسی الرضا – ای پناه خلق و جمله ماسوی

کشتی دریای جود و رحمتی – نوح و فیض و ناخدای قدرتی

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

گشود دیده چو بر این جهان امام جواد – به روى خلق در مرحمت خداى گشاد

شکفت تا گل رویش ز بوستان رضا (ع) – بداد مژده به اهل نیاز، پیک مراد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

شادی کل عباد است عباد است عباد – فتح ابواب مراد است مراد است مراد

شادی و شور، جهاد است جهاد است جهاد – عید میلاد جواد است جواد است جواد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

ز آسمان برکات خداى، نازل شد – ز یمن مقدم او بر زمین چو گام نهاد

گرفت چنگ به چنگ وز اشتیاق سرود – ملک ز بام فلک نغمه مبارک باد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

خداى، جود و کرم را به خلق کرد تمام – چو دیده مظهر جود خدا به دهر گشاد

زهى مقام که ​​جسته است علم از او یارى – زهى شرف که گرفته است عقل از او ارشاد

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

تبریک ولادت امام محمد تقی , پیامک ولادت امام جواد

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی – پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی

غنچه ای نیست که عطر نفست را نشناسد – تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی

میلاد امام جواد (ع) مبارک باد

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس مناسبت ها

اس ام اس به مناسبت ولادت امام محمد تقی