گلچینی از متن های ادبی کوتاه برای تبریک روز معلم

پیامک تبریک روز معلم

تا خدا بوده و هست ، معلم نیز بوده و هست و هر روز، روز معلم هست.

معلمی هنر است، معلم عشقی است آسمانی. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

1000 گل سرخ تقدیم به شما معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموختی

و مرا در سرزمین دانش بارور ساختی.معام عزیزم روزت مبارک. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

سلامی برگرفته از آیه شریفه ی (سلام من قول رحیم) نثارتان باد این مناسبت را

غنیمت شمرده روزتان را تبریک عرض مینمایم. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت.

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق روزت مبارک. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

روزت مبارک معلم عزیز. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

ای معلم: ای روشنی بخش دلها. براستی که تو بعد از

خداوند (علم الانسان ما لم یعلم) هستی.چگونه می توان تو را

ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی.

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

سپاسگزار همچون معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم.

نمی دانم چگونه شما را توصیف کنم، معلمی از جنس بلور، آسمانی و مهربان،

چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید. شاگرد کوچک شما

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم. . .

روزت مبارک. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

دیروز میگفتم: مشقهایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر

را در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر

اما کنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم

هر روزت مبارک. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

سلامت گفتم پیامم دادی، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی

هدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

چگونه می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با

شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای

خیرم را بدرقه راهت کنم. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تو را اینک که می دانم خدا هم نیز چون من

تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم

با سپاس بی حد … روزت مبارک

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

ای باغبان دلها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را

بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دلها جاری شود

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست.

معلم عزیز روز معلم را به شما تبریک می گویم و از زحماتتان تشکر میکنم. . .

بهترین پیامک های روز معلم , جدیدترین اس ام اس روز معلم

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است

همه کار معلم کار عشق است

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس مناسبت ها

پیامک تبریک روز معلم