متن های زیبا برای تسلیت شهادت امام علی نقی ( ع )

پیام تسلیت شهادت امام علی نقی

اگر به سامره ام اوفتد گذر سرو جان را

بکنم نثار به گنبد نماى حضرت هادى

دلم که درد گناهش به احتضار کشانده

پناه برده به دارالشفاى حضرت هادى. . .

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

مرا چه قدر که گردم گداى خاک نشینش

که هست خازن جنت گداى حضرت هادى

دهد به روح لطیف ملک، صفا و طراوت

ملاحت سخن دلرباى حضرت هادى

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

به خاک عطر بهشتى پراکند اگر آید

نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى

به عمر دهر مرا گر دهند عمر، نیرزد

به لحظه اى که کنم جان فداى حضرت هادى

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

پیام تسلیت شهادت امام هادی (ع)

فرزند دلبند تقى او را لقب آمد نقى

هم زاهد و هم متقى هم رکن ایمان مى شود

هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به دل

کى طاعت صد ساله اش مقبول یزدان مى شود

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم

شود زیارت صحن و سراى حضرت هادى

درندگان زمین التجا برند به سویش

پرندگان هوا در هواى حضرت هادى

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

در ماتم تو چاک گریبان خویش را

فرزند داغدار تو با حال زار کرد

بر تربت تو مادر پهلو شکسته ات

اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کرد

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

دل را شراره غم تو پرشرار کرد

داغ تو قلب خسته دلان داغدار کرد

اى سرو بوستان ولا از غم تو چرخ

جارى ز دیده اشک چو ابر بهار کرد

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

دوباره از غم و رنج و عذاب یا الله

شده است دیده زهرا پرآب یا الله

سخن ز بى کسى یک امام مظلوم است

که هست غربت او بى حساب یا الله

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

به روى خاک غربت سر نهادم یا رسول الله

ز دست دشمنان از پا فتادم یا رسول الله

ز آه آتشین و آب چشم و ناله جانسوز

بساط ظلم را بر باد دادم یا رسول الله

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

سخن ز هادى دین قبله کریمان است

عزیز فاطمه و بوتراب یا الله

تمام عمربه زندان چوجدخودموسى

کشیده محنت و درد و عتاب یا الله

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

بی گمان بین آن همه غربت

دل تنگ تو نینوایی شد

روضه های کبود طشت طلا

در نگاه ترت تداعی شد

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

به زندان از غم موسى ابن جعفر جد مظلومم

برآمد آه سوزان از نهادم یا رسول الله

على را نور عینم من، گل باغ حسینم من

ببین فرزند دلبند جوادم یا رسول الله

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام علی نقی , اس ام اس شهادت امام هادی ع

آن نازنین که وصف جمالش خدا کند

امشب خدا کند که نگاهى به ما کند

آن دلنواز از دل و از جان عزیزتر

باشد که درد جان و دل ما دوا کند

شهادت امام نقی (ع) تسلیت باد

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس مناسبت ها

پیام تسلیت شهادت امام علی نقی