متن و جملات عاشقانه در مورد از یاد رفتن ( فراموش شده )

اس ام اس های عاشقانه فراموشی

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار

باید قبول کنی فراموش شدنت را

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

کمان دار و زره پوشیده در خاک

هزاران جمجمه پوسیده در خاک

منم یک امپراتور فراموش

تمام لشکرم خوابیده در خاک

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

تو

فراموش ترین اتفاقی هستی

که به یاد می آورم هنوز

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

میگویند: فراموش کردنش ساده است!

آری ساده است

چند خط شعر می خواهد و چند صد سال عمر

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

تو بروی

چیزی برای فراموش کردن نمی ماند جز خودم

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

فراموش کردنت مثل آب خوردن بود

ازین آب ها که میپرد در گلو و سالها سرفه میکنی

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟

گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی

سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد

گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

اگر کردى مرا روزى فراموش

سرت را میکنم در دیگ آبگوشت

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

یک لحظه سوءتفاهم

میتواند باعث شود

هزاران لحظه شیرین

و خاطره انگیزی که با هم سپری کرده ایم را فراموش کنیم

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

شیشه های شکسته تعویض می شوند

پل های شکسته، تعمیر

آدم های شکسته، فراموش

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

و من هنوز عاشقم

آنقدر که می توانم هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد

از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم

و دست آخر همه را فراموش کنم

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

حافظه ام همه چیز و همه کس را فراموش می کند

خسته شدم بس که سائیدمش و تو هر بار نمایان تر شدی

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

فراموشی سخت است

گاهی زمانی فراموش میشود که عقل خاموش باشد

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

دلم را اشتباهی بردی

فراموش کن

حتی برای دادنش هم برنگرد

از آن هم گذشتم

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

دردها فراموش میشن

ولی اونایی که باعث شدن درد بکشیم هرگز

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

من فکر می کنم که فقط عشق می تواند پایان رنج ها باشد

به همین خاطر همیشه آوازهای عاشقانه می خوانم

من همان سربازم که در وسط جنگ محبوبش را فراموش نکرده است

متن عاشقانه فراموش کردن , اس ام اس عاشقانه فراموش شده

اس ام اس عاشقانه

برایم تعریف کن تا من هم بدانم

هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه فراموشی