جدیدترین جمله های کوتاه عاشقانه

جدیدترین جمله های عاشقانه

باران که هیچ …

با تو مرگ هم عاشقانه است …

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند

خاک می شدم تا تو را به من بسپارند

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

دستش که در دستت باشد

خود به خود کلمه ای به نام “سرما” از لغت نامه ی مغزت

پاک می شود

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی

به که گویم که تو نوازشگر دستان منی

به چه سازی بسرایم دل تنهای تو را

به که گویم که تو آهنگ دل و جان منی

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

یه وقتایی یه غریبه میتونه بهترین دوستت بشه

همونطور که بهترین دوستت هم میتونه

یه روزی برات یه غریبه بشه

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

چشم هایت آشوب به پا کرد!

و من لحظه ای از دلم غافل شدم

فقط لحظه ای …!

وقتی دوباره یافتمش که در جبهه ی تو بود!

خط مقدم …

پای تو ایستاده بود …

تمام قد!

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

من عاشقانه نمی نویسم

چرا که مخاطب خاص نیست

چون کسی در این زمانه ارزش خاص بودن را ندارد

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

دنیا خیال تو نیست

اما بیرون از خیال تو هم دیگر دنیا برای من نیست

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

از تو هر چه بگویم ناخود آگاه عاشقانه می شود …

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

آسمان هم که باشی

بغلت خواهم کرد

فکر گستردگی واژه نباش

همه در گوشه ی تنهایی من جا دارند

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

باور کن! کار من نیست

کار دل است

دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده است

یا دلم را پس بده یا نفس هایت مال من

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

تکرار همه چیزای دنیا خسته کننده است …

اما تو مثل نفس هستى که تکرارت

تضمین زندگى من است

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

به یاد داشته باش

هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی است

است که عاشقانه تورا می نگرد

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

عاشقانه دوستت ندارم

چون کار عاشقان است

من مردانه دوستت دارم

چون ضرورت عاشقان است

جدیدترین پیامک های عاشقانه , جدیدترین نوشته های عاشقانه

من اگر عاشقانه می نویسم

نه عاشقم نه شکست خورده

فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند

در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها

فقط تمرین آدم بودن میکنم

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس عاشقانه

جدیدترین جمله های کوتاه عاشقانه