عکس مرد با سیگار

عکس مرد سیگاری

همین که فهمید غم دارم آتش گرفت

به خودت نگیر رفیق!

سیگارم را گفتم

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

همیشه دو نخ آخر سیگارت رو پشت به پشت بکش

تا سیگار آخر زیاد تنهایی نکشه

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

با نفس های تو

من دود می شوم

و تو برای خودت دود میکنی

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

آه سیگار سیگار زجر رفتنت را میکشم

و پاکت پاکت توی تنهایی خیابان پرت میشوم

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

سیگارم

را از پنجره می تکانم

دنیای شما زیر سیگاری من است

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

من عاشق نیستم

فقط وقتی حرف تو می شود دلم سیگار می خواهد

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

اهل پنهان کاری نیستم

اعتراف میکنم زمانی دل کسی را سوزانده ام

حالا سیگارها یکی یکی یکی مرا می سوزانند!

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

نخ به نخ همه ی روزهای ما

مثل سیگاری بر لب های زندگی دود می شود

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

نمیدانم جنس سیگارم خوب نیست یا جنس خاطراتم؟

آخر بدجوری میسوزد دلم!

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

یادت عادت است

همین روزها ترک میکنم

مثل سیگار که ماهاست نخ آخریست که روشن میکنم

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد سیگاری

سیگار میسوزه، کم میشه ولی تکرار میشه

من میسوزم، کم میشم ولی دیگر تکرار نمیشم

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد با سیگار

به همان اندازه که دود سیگارم از من دورتر می شود

یاد تو به من نزدیکتر می شود

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد با سیگار

میدانم اگر روزی دیگر سیگار هم نکشم

از آدمای روزگارم درد میکشم

< عکسهای مرد سیگاری > < جملات زیبا با سیگار >

عکس مرد با سیگار

تلخ ترین قصه دنیاست

صبح تا شب بخندی اما شب تا صبح تنهایی سیگار بکشی

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس مرد با سیگار