بیوگرافی و عکس های جدید از انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

بیوگرافی انوشکا شرما

آنوشکا شرما ( متولد 1988 مه 1)

یک بازیگر و تهیه کننده توانا در سینما هند . حرفه اصلی در زمینه لباس و مدل بوده است .

او اولین بار توسط یک فیلم ساز (آدیتیا چوپرا) به سینمای هند معرفی شد . در اولین حضور

خود و برای بازی در فیلم عاشقانه خداوند زوجها در سال 2008 و با بازی مقابل شاهرخ خان

توانست نظر تمام بینندگان و منتقدان سینما را به خود جلب نماید . دیگر حضور موفق او در

سینما حضور در فیلم رمانتیک باند در سال 2010 بود .

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های جدید از انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های جدید از انوشکا شرما

عکس های جدید از انوشکا شرما , زندگینامه انوشکا شرما

بیوگرافی و عکس های جدید از انوشکا شرما

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس بازیگران

بیوگرافی و عکس های جدید از انوشکا شرما