عکس دختر های زیبا برای پروفایل

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل

خوشا دردی که درمانش تو باشی

خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند

خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و عاشقانه

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل

بعد من با یاد من افسوس مى ماند به جا

در میان کلبه ها فانوس مى ماند به جا

میروم تا گم شوم در جاده هاى ناشناس

کس نمی یابد مرا، افسوس مى ماند بجا

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و عاشقانه

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او

شد با شب و گریه رو به رو عاشق او

پایان حکایتم شنیدن دارد

من عاشق او بودم و او عاشق او

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و عاشقانه

عکس های دختر زیبا و خوشگل مناسب برای پروفایل

شبها گذرد که دیده نتوانم بست

مردم همه از خواب و من از فکر تو مست

باشد که به دست خویش خونم ریزی

تا جان بدهم دامن مقصود به دست!

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و غمناک

عکس های دختر زیبا و خوشگل مناسب برای پروفایل

لبانت قند مصری، گونه هایت سیب لبنان را

روایت می کند چشمانت آهوی خراسان را

من از هر جای دنیا هرکه هستم عاشقت هستم

به مهرت بسته ام دل را، به دستت داده ام جان را

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و تنهایی

عکس های دختر زیبا و خوشگل مناسب برای پروفایل

آن حرف که از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان می باید

هر شیشه که بشکند ندارد قیمت

جز شیشه دل که قیمتش افزاید!

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و دلتنگی

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

مردم از ماتم من شاد و من از غم خشنود

شادمانم کن و اندوه مکرر برسان

مرگ یا خواب؟! چقدر این دو برادر دورند

مژدهی وصل برادر به برادر برسان

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و فلسفی

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

عاشقی دانی چه باشد؟ بی دل و جان زیستن

جان و دل بر باختن، بر روی جانان زیستن

سوختن در هجر و خوش بودن به امید وصال

ساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و غمگین

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

غم، حادثه، تردید، من و تنهایی

یک شیشه ی می لبالب و تنهایی

من مانده کنار جاده ی خاطره ها

با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و احساسی

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و عارفانه

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

تو را می خواهم و دانم که هرگز

به کام دل در آغوشت نگیرم

تویی آن آسمان صاف و روشن

من این کنج قفس مرغی اسیرم

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و خوشگل

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

تا مثل من تو هم بشوی مبتلای تو

باید که از خودت بنویسم برای تو

من شانه ام پر از گسل است و بلا به دور

امشب چه گریه خیز شده شانه های تو؟!

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و قشنگ

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

عشق بازی کار فرهاد است و بس

دل به شیرین داد و دیگر هیچکس

مهر امروزی فریبی بیش نیست

مانده ام حیران که اصل عشق چیست؟

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و بامعنی

عکس های دختر زیبا برای پروفایل

موی افشان میکنی رفع خطر کردم عزیز

عقل حیران میکنی رفع خطر کردم عزیز

کشته ها را دیده ام، زین پس فراری ام ز تو

وان یکادی خوانده ام رفع خطر کردم عزیز

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و جدید

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل

دل زمزمه میکرد، هلاکش کردند

با تیغ برهنه چاک چاکش کردند

دل، دهکده ای بود پر از چشمه و گل

از لوث وجود عشق پاکش کردند!

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و دلنشین

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست

کسی به جز تو در این روزگار با من نیست

خوش آمدی بنشین، آفتاب دم کردم

که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست!

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل , دوبیتی های زیبا و ناب

عکس های دختر زیبا و خوشگل برای پروفایل

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان

حتی شده تا نیمه ی این راه بمان

دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست

نه، آه نکش، آه نرو، آه بمان!

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس های دختر زیبا و خارجی برای پروفایل