جالب ترین پلهای جهان

جالب ترین پلهای جهان

برج پل، انگلستان افتتاح در سال 1894 

پل مواج هندرسون سنگاپور

جالب ترین پلهای جهان

پل ریالتو ونیز

جالب ترین پلهای جهان

چرخ فالکرک اسکاتلند

جالب ترین پلهای جهان

پل هوایی لنکاوی مالزی

جالب ترین پلهای جهان

پل متحرک گیتس هد ملینیوم انگلیس

جالب ترین پلهای جهان

پل آکاشی کایکو در ژاپن

جالب ترین پلهای جهان

پل الکساندر سوم فرانسه

جالب ترین پلهای جهان

پل بانپو کره جنوبی

جالب ترین پلهای جهان

پل اکتاویو فریاس دی اولیویرا  برزیل

جالب ترین پلهای جهان

پل موسی در هلند

جالب ترین پلهای جهان

پل میلو فرانسه

جالب ترین پلهای جهان

پل خواجو اصفهان

جالب ترین پلهای جهان

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس گل و منظره

جالب ترین پلهای جهان