ثروتمندترین کشتی گیران جهان

1. جان سینا

عکس کشتی کج کاران معروف

با درآمدی در حدود 85 میلیون دلار ثروتمندترین چهره در رشته کشتی کج میباشد

متولد 1977

2. راک ( دواین جانسون )

عکس کشتی کج کاران معروف

ثروت 70 میلیون دلار – تاریخ تولد 1972

3. کریس جریکو

عکس کشتی کج کاران معروف

ثروت 60 میلیون دلار – تاریخ تولد 1970

4. استیو آستین

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 55 میلیون دلار – تاریخ تولد 1964

5. پل مایکل ( triple h )

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 53 میلیون دلار – تاریخ تولد 1969

6. کرت انجل

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 50 میلیون دلار – تاریخ تولد 1968

7. پل دونالد ( big show )

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 47 میلیون دلار – تاریخ تولد 1972

8. شان مایکلز

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 45 میلیون دلار – تاریخ تولد 1965

9. آندرتیکر

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 40 میلیون دلار – تاریخ تولد 1965

10. مایکل فرانسیس ( میک فولی )

ثروتمندترین کشتی گیران جهان

ثروت 35 میلیون دلار – تاریخ تولد 1965

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ورزشی

ثروتمندترین کشتی گیران جهان