اس ام اس غمگین و دلشکسته

اس ام اس غمگین و دلشکسته

اونی که گفت تا تهش هستم! آخرش خندید و گفت خالی بستم!

اس ام اس غمگین فراق

شبی تا صبح از چشمان تو گفتم،،،

سحرگاهان خورشید رویید از نگاهم!

اس ام اس غمگین بیمعرفتی

من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا می کنی دیگر نباشم چه کار کنه خدا

اس ام اس غمگین سکوت

لعنتی. . .

کاشکی می دونستی

سکوتم دردها داره واسه گفتن

اس ام اس غمگین و سوزناک

راضی نیستم از کسی که سرمزارم گریه کنه

زنده بودنم گریه داشت همه خندیدند

اس ام اس غمگین و تلخ

حقیقت از آن چه در نوشته هایم میخوانید،

تلخ تر است!

باور کنید!

اس ام اس غمگین جدایی

گفته بود می مانم

نه انگار صدایش قطع و وصل شده بود

گفته بود میهمانم

اس ام اس غمگین سیگار

گفتی تا سیگاری دود کنی، برگشتم!

زندگی ام دود شد

کجا ماندی؟

اس ام اس غمگین سیر شدن از زندگی

هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند شک ندارم همین روزها همه سیر میشوند، از زندگی

اس ام اس غمگین آرزوی مرگ

زندگی دو چیز را یادم داد: آرزوی مرگ و دیگری مرگ آرزو

اس ام اس غمگین زندگی

خسته میشه از زندگی!

کسی که جسم و روحش باهم اختلاف سنی داشته باشه!

اس ام اس غمگین خسته از زندگی

خدایا ته نشین شد آرزوهایم، کمی هم بزن زندگی ام را 

اس ام اس غمگین غرور

مغرور نیستم ..

فقط دنیا بهم ثابت کرد

توجه زیاد

بی توجهی میاره

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی ” اس ام اس غمگین

اس ام اس غمگین و دلشکسته