عکس نوشته های جدید و قشنگ

عکس نوشته های جدید و قشنگ

مگر غیر از وفا از من چه سر زد

که دل را بی وفا خواندی و رفتی

مگرغیراز نگاهت به چشمانم که درزد

که از ناز چشم خود ازدل گرفتی

عکس نوشته های جدید تیکه دار

عکس نوشته های جدید و قشنگ

خدااا؟ فک کنم، توی عاشقی 2 رو یادت رفته بزاری

عشقای امروزی همه یا

1 نفره اس یا 3 نفره ..!

عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته های جدید و قشنگ

باید یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر.

در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم

عکس نوشته های جدید فیسبوکی

عکس نوشته های جدید و قشنگ

مرد را غیرتش، مرد می کند ،

و زن را عاطفه اش، زن

عکس نوشته های جدید فاز سنگین

عکس نوشته های جدید و قشنگ

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست!

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی !

عکس نوشته های جدید و جالب

عکس نوشته های جدید و قشنگ

ای کاش اگه کسی به دلمون پا گذاشت، دیگه دلمونو تنها نمیذاشت.

ای کاش اگه یه روزی دلمونو تنها گذاشت، رد پاشو رو دلمون جا نمیذاشت.

عکس نوشته های جدید و معنی دار

عکس نوشته های جدید و قشنگ

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم!

عکس نوشته های جدید و پرمعنی

عکس نوشته های جدید و قشنگ

مشکل اینجاست که ما از هر کرمی، انتظار پروانه شدن داریم!

عکس نوشته های جدید زیبا

عکس نوشته های جدید و قشنگ

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم

پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

عکس نوشته های جدید زندگی

عکس نوشته های جدید و قشنگ

یه جاهایی باید با خودت بنشینی و مشورت کنی. . .

که برایش چه هستی ؟!

عشق یا بازیچه ای برای عشق بازی

دانلود عکس نوشته های فلسفی جدید

عکس نوشته های جدید و قشنگ

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود صدا در گلو شکست

ان روزهای خوب که دیدیم ... خواب بود

خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

عکس نوشته جدید و ناب

عکس نوشته های جدید و قشنگ

لعنتی سلام مرا به غرورت برسان و به او

بگو بهای قامت بلندش تنهاییست !!

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس نوشته های جدید و قشنگ