تک بیتی های عاشقانه و غمگین

تک بیتی های عاشقانه و غمگین

هر که به من می رسد بوی قفس می دهد!

جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا!

تک بیتی فاصله

تکلیف پای عابرمان چیست؟ آیه ای

از آسمان فاصله نازل نمی شود

تک بیتی یاد تو

نشد یک لحظه از یادت جدا دل

زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل

تک بیتی سنگین

اگر از کسی رسیده است به ما بدی بماند

به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد

تک بیتی دل

آن چه را عقل به یک عمر بدست آورده

دل به یک لحظه ی کوتاه به هم می ریزد

تک بیتی عشق

از سوز محبت چه خبر اهل هوس را؟

این آتش عشق است نسوزد همه کس را!

تک بیتی معنی دار

چون من به نفس خویشتن این کار می کنم

بر فعل دیگران به چه انکار می کنم؟

تک بیتی های سنگین

خنده می بینی ولی از گریه ی دل غافلی

خانه ی ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب

تک بیتی بغض

لحظه ی بغض نشد حفظ کنم چشمم را

در دل ابر نگهداری باران سخت است

تک بیتی مهربانی

مهربانی صفت بارز عشاق خداست

یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم

تک بیتی بی معرفتی

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت

مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

تک بیتی معنا دار

همه دنیا بخواد و تو بگی نه

نخواد و تو بگی آره، تمومه

تک بیتی ناز

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود

عاقبت در قدم باد صبا آخر شد

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی تک بیتی های ناب 

تک بیتی های عاشقانه و غمگین