گرانترین ماشین های دنیا

1 ماشین مایباخ اکسلرو

مایباخ اکسلرو , رکورد دار گرانقیمت ترین ماشین جهان .

با ارزشی در حدود 8.000.000 میلیون دلار ساخت آلمان

مایباخ اکسلرو

قیمت 8 میلیون دلار

مایباخ اکسلرو

0 تا 100 کیلومتر : 4.4 ثانیه

مایباخ اکسلرو

سرعت 351 کیلومتر در ساعت

مایباخ اکسلرو

قدرت 700 اسب بخار

مایباخ اکسلرو

دور موتور 2500 دور در دقیقه

مایباخ اکسلرو

2 ماشین رولز رویس

رولز رویس

قیمت 6 میلیون دلار

رولز رویس

0 تا 100 کیلومتر : 5.6 ثانیه

رولز رویس

سرعت 250 کیلومتر در ساعت

رولز رویس

قدرت 460 اسب بخار

رولز رویس

دور موتور 3500 دور در دقیقه

رولز رویس

قیمت گرانترین ماشین های دنیا

رولز رویس

3 ماشین بوگاتی گالیبیر

بوگاتی گالیبیر

قیمت 2.150.000 میلیون دلار

بوگاتی گالیبیر

0 تا 100 کیلومتر : 3 ثانیه

بوگاتی گالیبیر

سرعت 350 کیلومتر در ساعت

بوگاتی گالیبیر

قدرت 800 اسب بخار

بوگاتی گالیبیر

عکس گرانترین ماشین های دنیا

بوگاتی گالیبیر

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

گرانترین ماشین های دنیا