زیباترین ماشین های روز دنیا

زیباترین ماشین های اسپرت,زیباترین ماشین های جهان

لامبورگینی اگویستا

لامبورگینی اگویستا

قیمت 3.000.000 میلیون دلار

لامبورگینی اگویستا

سرعت 350 کیلومتر در ساعت

لامبورگینی اگویستا

ماشین تواتارا

ماشین تواتارا

قیمت 1.500.000 میلیون دلار

ماشین تواتارا

سرعت 430 کیلومتر در ساعت

ماشین تواتارا

کوئنیگزگ سی‌سی‌آر

کوئنیگزگ سی‌سی‌آر

قیمت 4.500.000 میلیون دلار

کوئنیگزگ سی‌سی‌آر

سرعت 402 کیلومتر در ساعت

کوئنیگزگ سی‌سی‌آر

ماشین فراری f12

فراری f12

قیمت 2.000.000 میلیون دلار

فراری f12

سرعت 370 کیلومتر در ساعت

فراری f12

ماشین لاراکی

لاراکی

قیمت 2.000.000 میلیون دلار

لاراکی

سرعت 330 کیلومتر در ساعت

لاراکی

ماشین  پژو ex1

 پژو ex1

قیمت 1.000.000 میلیون دلار

 پژو ex1

سرعت 260 کیلومتر در ساعت

 پژو ex1

ماشین لامبورگینی اونتادور j

لامبورگینی اونتادور j

قیمت 2.800.000 میلیون دلار

لامبورگینی اونتادور j

سرعت 330 کیلومتر در ساعت

لامبورگینی اونتادور j

ماشین فراری سرجیو

فراری سرجیو

قیمت 4.000.000 میلیون دلار

فراری سرجیو

سرعت 320 کیلومتر در ساعت

فراری سرجیو

ماشین فورد جی تی 90

فورد جی تی 90

قیمت 4.000.000 میلیون دلار

فورد جی تی 90

سرعت 378 کیلومتر در ساعت

فورد جی تی 90

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

زیباترین ماشین های روز دنیا