تک بیتی های عاشقانه

 تک بیتی های عاشقانه

تو را برای وفای تو دوست می دارم

وگرنه دلبر پیمان شکن فراوان است

تک بیتی های ماندگار

دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست

گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

تک بیتی های زیبا

تنها سکوت مانده و حرفی نمی زنی

حس می کنم که عاشق دنیای بی منی

تک بیتی های زیبا در مورد دوست

وقتی نگاهم می کنی از دل قرارم می رود

هم دست و پا گم می کنم هم ناشکیبا می شوم

تک بیتی های زیبا و ناب

دست و پایی می توان زد بند اگر بر دست و پاست

وای بر جان گرفتاری که بندش در دل است

شعرها و تک بیتی های ناب

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد به این دیر خراب آبادم

شعر تک بیتی

من نه آنم که دو صد مصراع رنگین گویم

من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

شعر تک بیتی عاشقانه

ما به این جا نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

شعر تک بیتی غمگین

دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

زیباترین تک بیتی ها

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او

زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند

بهترین تک بیتی ها

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

تک بیتی ها

یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان

بحث سر عشق و ذکر حلقه ی عشاق بود

تک بیتی عاشقانه

تو کیستی که من اینگونه بی تو بیتابم

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

تک بیتی عاشقانه زیبا

زاد فردای خود امروز از اینجا بردار

این نه راهیست که هر روز توان آمد و رفت

تک بیتی های عاشقانه جدید

جان در رهت اگر نفشانم، عجب مدار

شرم آیدم، از اینکه متاعی محقر است

ناب ترین تک بیتی های عاشقانه

تکیه بر پیوند جسم و جان مکن صائب” که چرخ

این چنین پیوندها کرده است بسیاری جدا

تک بیتی های ناب و عاشقانه

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

تک بیتی های زیبا از شاعران

دیگر از آشفتگی ها می گریزم همچو موج

من که در دریای دل پیوسته طوفان خواستم

تک بیتی های زیبا و آموزنده

عمر عزیز خود منما صرف ناکسان

حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی

تک بیتی عاشقانه جدید

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر، هر آنکه هست گیرند

تک بیتی های زیبا

گفت چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

تک بیتی های بسیار زیبا

لب فرو بسته ام از ناله و فریاد ولی

دل ماتم زده در سینه ی من نوحه گر است

اشعار تک بیتی زیبا

گم شدم در خود نمیدانم کجا پیدا شدم

شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی تک بیتی های ناب 

 تک بیتی های عاشقانه