تک بیتی های ناب عاشقانه

تک بیتی های ناب عاشقانه

دل در غم عشق تو فدا کردم و جان نیز

ثابت قدمی در ره عشق تو چو ما نیست

تک بیتی غمگین

غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد

و گرت ندیده باشد، ز کسی شنیده باشد

تک بیتی عاشقانه

گفتم ار عاشق شوم، گاهی غمی خواهم کشید

من چه دانستم که بار عالمی خواهم کشید

تک بیتی دوست دارم

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تک بیتی زیبا

پیداست حال دل ز پریشانیم ولی

هرکس سوال می کند انکار می کنم

تک بیتی عرفانی

عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش

هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما

تک بیتی دلتنگی

سراغ یار می پرسم به هر کس می رسم اما

به خود آهسته می گویم که یا رب بی خبر باشد

تک بیتی جدایی

اگر در خواب می دیدم غم روز جدایی را

به دل هرگز نمی دادم خیال اشنایی را

تک بیتی تنهایی

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد

دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز

تک بیتی مذهبی

یا رب به لطف خود گناهان ما بپوش

روزی که رازها فتد از پرده برملا

تک بیتی گریه

گریه ها کردم ولیکن سوز عشق از دل نرفت

هرگز این آتش نگردد سرد، با این آبها

تک بیتی زندگی

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست

کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می زیستم

تک بیتی سنگین

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

تک بیتی لیلی و مجنون

شبی مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا

تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

تک بیتی دلدادگی

دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم

تک بیتی مهر و وفا

مطمئن باش که مهرت نرود از دل من

مگر آن روز که در خاک شود منزل من

تک بیتی بی وفایی

تنها نه همین دلبر من عهد شکن شد

با هر که دم از عشق زدم دشمن من شد

تک بیتی عشق

بلای عشق را جز عاشق شیدا نمی داند

به دریا رفته می داند مصیبت های طوفان را

تک بیتی دوری

ای که گفتی عشق را درمان به هجران کرده اند

کاش می گفتی که هجران را چه درمان کرده اند

تک بیتی زیبا و ناب

تو را که هر چه مراد است در جهان داری

چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری

تک بیتی یاد کردن

یادم نمی کنی و ز یادم نمی روی

یادت بخیر یار فراموش کار من

تک بیتی مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مردی

تک بیتی گذشت کردن

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان با دگران وای به حال دگران

تک بیتی تنها بودن

در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند

تک بیتی فلسفی

بگشا گره به ناخن تدبیر خویش

کز دست دیگران گره ای وا نمیشود

تک بیتی یاد کردن

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

تک بیتی عاشق بودن

جا برای من گنجشک زیاد است ولی

من به درختان خیابان تو عادت دارم

تک بیتی بی وفا شدن

آن که میگفت منم نزد تو غمخوار ترین

چه دل آزار ترین شد چه دل آزار ترین

تک بیتی عرفانی زیبا

گر خدا خواهد و دانم که خدا می خواهد

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی تک بیتی های ناب 

تک بیتی های ناب عاشقانه