مرسدس بنز 

مرسدس بنز فرمول 1

قیمت

000 000 2 میلیون دلار

سرعت

400 کیلومتر در ساعت

با 650 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.5 ثانیه پر میکند

مرسدس بنز

مرسدس بنز sls amg

قیمت

000 460  هزار دلار

سرعت

356 کیلومتر در ساعت

با 770 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.3 ثانیه پر میکند

مرسدس بنز

مرسدس بنز مک لارن slr

قیمت

000 130 1 دلار

سرعت

350 کیلومتر در ساعت

با 641  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.5 ثانیه پر میکند

مرسدس بنز مک لارن slr

مرسدس بنز مک لارن اس ال ار

قیمت

000 890  هزار دلار

سرعت

350 کیلومتر در ساعت

با 727  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز مک لارن اس ال ار

مرسدس بنز amg

قیمت

000 000 3 میلیون دلار

سرعت

350 کیلومتر در ساعت

با 585 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 2.8  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز amg

مرسدس بنز clk gtr

قیمت

000 300 3 میلیون دلار

سرعت

346 کیلومتر در ساعت

با 720 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.6  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز clk gtr

مرسدس بنز اس ال 65

قیمت

000 800  هزار دلار

سرعت

345 کیلومتر در ساعت

با 1015  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.6  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز اس ال 65

مرسدس بنز slr مک لارن

قیمت

000 500 1 میلیون دلار

سرعت

340 کیلومتر در ساعت

با 690 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز slr مک لارن

عکس مرسدس بنز مک لارن

قیمت

000 850  هزار دلار

سرعت

340 کیلومتر در ساعت

با 650  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.6  ثانیه پر میکند

عکس مرسدس بنز مک لارن

مرسدس بنز کوپه

قیمت

000 000 3 میلیون دلار

سرعت

335 کیلومتر در ساعت

با 664 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.4  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز کوپه

مرسدس بنز slr mclaren

قیمت

000 550  هزار دلار

سرعت

334 کیلومتر در ساعت

با 626  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.8  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز slr mclaren

مرسدس slr

قیمت

000 000 2 میلیون دلار

سرعت

320 کیلومتر در ساعت

با 557 اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 4.1  ثانیه پر میکند

مرسدس slr

قیمت مرسدس بنز sls

قیمت

000 440  هزار دلار

سرعت

320 کیلومتر در ساعت

با 706  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.6  ثانیه پر میکند

قیمت مرسدس بنز sls

مرسدس بنز cls 63

قیمت

000 290  هزار دلار

سرعت

320 کیلومتر در ساعت

با 700  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 4  ثانیه پر میکند

مرسدس بنز cls 63

پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

عکس و قیمت مرسدس بنز