عکس شب مهتاب

عکس شب مهتاب

عکس شب مهتابی

عکس شب مهتاب

عکسهای شب مهتابی

عکس شب مهتاب

عکس از شب مهتابی

عکس شب مهتاب

عکس شب های مهتابی

عکس شب مهتاب

عکس هایی از شب مهتابی

عکس شب مهتاب

عکس های شب مهتاب

عکس شب مهتاب

تصاویر شب مهتاب

عکس شب مهتاب

شب مهتاب

عکس شب مهتاب

شب مهتابی

عکس شب مهتاب

عکس شب

عکس شب مهتاب

عکس شب زیبا

عکس شب مهتاب

عکس مهتاب

عکس شب مهتاب

عکس از ماه

عکس شب مهتاب

شب های مهتابی

عکس شب مهتاب

شب های مهتاب

عکس شب مهتاب

شب های زیبای برفی

عکس شب مهتاب

شب های ونیز

عکس شب مهتاب

عکس شب دریا

عکس شب مهتاب

عکس دریا در شب

عکس شب مهتاب

عکس زیبا از ماه

عکس شب مهتاب

شعر شب مهتاب فرهاد

یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو می بره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا
اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون پاشو میذاره تو آب چشمه شونه میکنه موی پریشون

یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو می بره ته اون دره اونجا که شبا یکه و تنها تکدرخت بید شاد و پر امید
میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره بچیکه مث یه چیکه بارون به جای میوه ش نوک یه شاخه ش بشه آویزون

یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو می بره از توی زندون مث شب پره با خودش بیرون می بره اونجا
که شب سیا تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جار می کشن تو خیابونا سر میدونا:

عمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هوشیار؟ خوابی یا بیدار؟

مستیم و هوشیار شهیدای شهر خوابیم و بیدار شهیدای شهر آخرش یه شب ماه میاد بیرون
از سر اون کوه بالای دره روی این میدون رد می شه خندوون یه شب ماه میاد

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس گل و منظره

عکس شب مهتاب